FANDOM


Sukces
Jest to stan do którego się dąży, zrealizowany w przeciągu danego czasu, pomyślny wynik pewnego przedsięwzięcia. Miarą sukcesu mogą być zrealizowane plany, marzenia, szczęście, zdrowie, rzeczy materialne, zrealizowanie zadania lub wyzwania. Sukces osiąga się wtedy gdy spełnione zostaną wszystkie zamierzenia i oczekiwania. Następuje wtedy wyzwalacz - osiągnięcie celu.

Przeciwieństwem sukcesu jest porażka.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.