FANDOM


Jest to określenie dla ludzkich zachowań odbiegających od ogólnie przyjętych norm społecznych i kulturalnych. Zachowanie patologiczne wiąże się z nieuznawaniem takich ideałów cywilizacyjnego świata jak stabilizacja społeczna, własność prywatna, oszczędność, solidarność rodzinna i sąsiedzka. Zazwyczaj dotyczy plebsu.

Patologia może się przejawiać w takich aspektach jak:

  • uzależnienia (narkomania, alkoholizm, lekomania)
  • samobójstwa
  • przestępczość (zwłaszcza wśród nieletnich)
  • prostytucja

Prowadzi najczęściej do przemocy w rodzinie i jej rozpadu, problemów finansowych, dalszego szerzenia patologii.

Najczęściej występujący przykład patologii to alkoholizm spowodowany problemami takimi jak bezrobocie (może też do niego prowadzić). Genezą zazwyczaj są problemy wewnętrzne takie jak potrzeba uśmierzenia przykrych uczuć, zapomnienie o czymś, uwolnienie się od problemów, przeżywanie odmiennych stanów świadomości (tzw. odlot), rozwiązywanie problemów z innymi ludźmi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.