FANDOM


Jest to celowe działanie mające na celu uzyskanie własnych celów i profitów kosztem innych. Często sprowadza się do oszukania innej osoby lub nakłonienia jej do działania sprzecznego z jej dobrem, interesem. Skutkiem udanej manipulacji jest nieświadomość ofiar , oraz osiągnięcie wymiernych korzyści przez manipulanta, kosztem osób poddanych manipulacji.

Z punktu widzenia etyki manipulacja postrzegana jest jako działanie niemoralne. Mimo tego często jest używana przez osoby o wyższym statusie społecznym, świadomych do sprawowania władzy nad plebsem. Uznawana jest wtedy za akceptowalną, oczywiście tak długo dopóki jest udana, a ofiary nie wiedzą że są ofiarami.

Możliwe środki manipulacjiEdytuj

 • aktywne techniki psychologiczne takie jak np. tworzenie dobrego nastroju
 • używanie dźwięku lub obrazu jako bodźców wpływających na odbiorców
 • odurzenie (za pomocą środków takich jak narkotyki, alkohol)
 • obietnice bez pokrycia
 • wywieranie presji na słabych punktach przeciwnika
 • wykorzystywanie nieuwagi, bądź braków wiedzy w poruszanych dziedzinach
 • podsuwanie gotowych rozwiązań, i nie dawanie możliwości wyboru
 • zdobywanie zaufania i sympatii ofiary
 • sztuczne zwiększanie wartości oferowanego dobra np. poprzez wrażenie niedostępności, elitarności
 • podkreślanie wyświadczonej przysługi, albo przypominanie o długu wdzięczności
 • odwoływanie się do autorytetów bądź osób postrzeganych jako obeznane w temacie, uczciwe