FANDOM


Jest to zbiór wartości, myśli i opinii, które są wskazówkami dla moralności. Ogólnie etyka zajmuje się tworzeniem teorii, które wskazują co jest dobre a co złe. Wyznacza pewne normy i standardy społeczne, które powinno się stosować dla osiągnięcia dobra ogólnego i stabilizacji życia społecznego.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.