FANDOM


Jest to świadome i celowe przekazanie fałszywej informacji. Może mieć na celu wprowadzenie w błąd lub manipulację. Z punktu widzenia etyki jest niewłaściwa, jednakże jej udane i świadome zastosowanie podobnie jak w przypadku manipulacji nie wiąże z sobą konsekwencji moralnych.

Jest jednym z narzędzi manipulacji, i sterowania bydłem, by tańczyło jak im się zagra, oczywiście w imię korzyści osobistych lub grupy wzajemnej adoracji.

Dezinformacja różni się od kłamstwa sytuacjami w których ją stosujemy. Oprócz tego że ma na celu zdobycie profitów, trolling, czy osiągnięcie dowolnych innych korzyści, ma przekazywać inną informację, niekoniecznie fałszywą, i ukrycie tej którą chcemy zachować w tajemnicy, bądź zniekszatałcenie jej w taki sposób, ale działała na naszą korzyść.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.