FANDOM


Świadomością nie jest nic innego jak połączeniem inteligencji z otwarciem na wiedzę, umysłem analitycznym i zmysłem obserwacji i wyciągania wniosków.

Ludzie świadomych wbrew pozorom jest wiele, co jest niczym w skali świata. Ich poziom świadomości znacząco różni się. Wpływa na to siła otwarcia umysłu na rozwój i wiedzę. Osoby usilnie tkwiące przy starych nawykach, stereotypach, paradygmatach wytworzonych w głowie, nie pozwalają i stosują samoograniczenie wobec siebie i swojego rozwoju intelektualnego. Inaczej mówiąc są głupi na własne życzenie, z braku chęci do rozwoju i zmian.

Ludzie nieświadomi cierpią na paniczny lęk przed nowymi rzeczami i zmianami, bojąc się, że te zachwieją równowagę ich umysłu i zbudowanego z mechanizmów obronnych toku myślenia. Pokrewnym słowem dla nieświadomości jest plebs, który nigdy nie może być świadomym, gdyż z definicji przekreśla świadomość.

Na świadomość składa się chęć dążenia do ideału i rozwoju, otwartość na zmiany i wiedzę. Ludzie świadomi nie są nieomylni i nie posiadają wiedzy na każdy temat. Jest to kolekcjonowanie wiedzy życiowej opartej na własnych i cudzych doświadczeniach.

Pogłębianie świadomości odbywa się zazwyczaj przez czytanie, myślenie i dyskusję z innymi otwartymi na świadomość. W skład myślenia wchodzi głównie analiza obecnej sytuacji, z głównym czynnikiem wyciągania wniosków.

Pomimo ogromnej przewagi ludzi świadomych nie zawsze widać odniesienie świadomości na ich życie. Wynika to z braku inteligencji emocjonalnej.